Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Cultură si civilizaţie românească

Cultură si civilizaţie românească

  • Age Group:6.5 - 8.5 Years
  • Duration :2.5 hours per day
  • Join Now!

 

Obiectivul principal al disciplinei „Cultură şi civilizaţie românească” este acela de a prezenta specificitatea culturală a românilor. Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România se află faţă în faţă cu  diversitatea etnică şi culturală a Europei. Toate popoarele vin şi îşi dovedesc valoarea prin felurite înfăptuiri, între care la loc de cinste stau cele legate de cultura şi de civilizaţia lor.

Cursul susţinut la Palatul Copiilor Nr. 1 Călăraşi arată că poporul român se poate înscrie cu cinste în marea familie europeană. Aici sunt prezentate elevilor înfăptuiri paradigmatice ale poporului nostru în domeniul folclorului, al obiceiurilor şi credinţelor. În fapt, pentru fiecare zi a anului românii, pot pune alăturea o datină, o credinţă, un ritual, deosebit de bogat în tainice înţelesuri care îşi află izvorul în negura vremurilor.

După cum este lesne de văzut, alături de limba noastră, toate acestea,  sunt temelia conştiinţei de sine şi, deci, a unităţii de neam.

Prin urmare, prin cursul de cultură şi civilizaţie românească elevii învaţă să nu se înstrăineze de bogăţia sufletească pe care înaintaşii ne-o lasă moştenire, să ducă mai departe, prin cunoaştere ştiinţifică şi prin preţuire, obiceiurile şi credinţele strămoşeşti, straiul şi viersul nostru.

                                                  Prof. Constantin Lucian