Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Ecoturism

Ecoturism

  • Age Group:6.5 - 8.5 Years
  • Duration :2.5 hours per day
  • Join Now!

 

 Curricumul pentru activitatea din cadrul cercului de Ecoturism cu referire la sportul aplicativ, orientare touristică şi turism sportiv prin conţinutul adoptat, îşi propune să instruiască elevii într-o ramură sportivă care nu este inclusă în programa şcolară prin introducerea de jocuri de mişcare, activităţi de drumţie, tir, alpinism şi orientare turistică în special.

       Ecoturismul crează calităţi utile individului şi societăţii. Calităţile solicitate de orientare şi turism sportiv, în urma practicării lor, se conturează şi mai pregnant, se amplifică şi se îmbogăţesc cu noi însuşiri fizice şi spirituale, valoroase pentru elev.

       Pacticarea  ecoturismului are un caracter aplicativ care necesită o bună pregătire fizică cât şi temeinice cunoştinţe ale elevilor dobândite la alte discipline şcolare.