Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Muzica populara

Muzica populara

  • Age Group:6.5 - 8.5 Years
  • Duration :2.5 hours per day
  • Join Now!

 

Dansul are o mare importanţă şi valoare socială contribuind în dezvoltarea şi perfecţionarea omului sub aspect fizic , moral ,intelectual, estetic, etc. Deosebit de importante sunt efectele brenefice asupra voinţei , atenţiei, curajului, disciplinei, perseverenţei, stăpânirii de sine, spiritul de creativitate.

Cercul de dans modern de la Palatul Copiilor pregateste copii cu vârsta între 5 si 18 ani pentru spectacole și concursuri de gen. Dansul înseamnă ritm, armonie, muzică, stimulează competivitatea, mobilizează copilul pentru depăşirea anumitor dificultăţi printr-o muncă susţinută.Deasemeni înseamnă sănătate, abilitate, forţă, echilibru , fineţe şi eleganţă în mişcări, ţinută estetică.Permite educarea calităţilor corpului sănătos şi frumos, asigurând echilibrul fizic şi psihic , în acord cu străvechiul dicton” Mens sana in corpore sano’’.

Prof. Varghida Dorina