Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Muzica vocal instrumentala

Muzica vocal instrumentala

 

  • Age Group:4.5 - 5.5 Years
  • Duration :2.5 hours per day
  • Join Now!

 

Muzica, arta şi ştiinţa trebuie să se constituie ca obiect de învăţământ în una din principalele căi de acces a tinerei generaţii spre receptarea, înţelegerea, aprecierea şi integrarea în propria viaţă a valorilor ei autentice. Prin abordarea interdisciplinară, educaţia muzicală contribuie la completarea şi aprofundarea unor cunoştinţe dobândite la alte discipline cum ar fi limba şi literatura română, limbile moderne, istoria, artele plastice, etc.

            Cercul reprezintă o activitate extraşcolară, înţelegând prin aceasta o activitate organizată, îndrumată şi desfăşurată în diverse instituţii şi organizaţii în afara orelor de curs ale şcolii.

          Participarea la cercurile din cadrul palatului se face pe baza liberei alegeri, membrii cercului manifestând aptitudini, înclinaţii sau interese pentru activitatea respectivă, în cerc realizându-se în mod optim îndrumarea şi dezvoltarea înclinaţiilor, aptitudinilor de creaţie şi a talentului.

In cadrul cercului de Muzica vocal instrumentală pot fi abordate mai multe genuri muzicale: muzica clasică, muzica usoară, muzica populară.

          Referitor la muzica instrumentală, elevii pot studia pianul, chitara, vioara, instrumente de suflat.

         

Prof.Imireanu Laurentiu Marius