Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Informatica

Informatica

Cercul Matematică aplicată în tehnica de calcul din cadrul Palatului Copiilor Călăraşi este dotat cu 13 posturi de lucru.

        Predarea-învăţarea disciplinei Matematică aplicată în tehnica de calcul va fi orientată pe rezolvarea unor probleme cu conţinut matematic, şi nu numai, utilizându-se preponderent metoda învăţării şi a formării deprinderilor prin rezolvarea unei game cât mai variate de aplicaţii practice şi punându-se accent pe realizarea cu exactitate şi la timp a cerinţelor problemelor. Participând la activităţile cercului, copilul îşi va dezvolta deprinderea de a lucra individual şi în grup, va fi educat pentru realizarea de produse utilizabile, îşi va dezvolta gândirea algoritmică, spiritul inventiv şi creator, abilităţi de analiză a problemelor, găsirea de soluţii optime în rezolvarea problemelor.

Prof. Groapă Constantin