Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Contact

Cercul vine în întâmpinarea  nevoii de schimbare a concepţiei despre construcţii, ca utilitate, valoare de întrebuinţare şi design ce se prefigurează odată cu schimbările societăţii.

                   Astfel copiii iau contact cu noţiuni de bază din domeniul construcţiilor, metode şi tehnici de lucru, materiale folosite, tehnici de lipire şi îmbinare a acestora  reuşind cu timpul să realizeze singuri o machetă.

                   In cadrul cercului, pe lângă abilităţile practice pe care elevii le dobândesc, îşi dezvoltă spiritul civic, imaginaţia şi inventivitatea creativă formându-şi o personalitate mai puternică.

                  

                                                Prof. Nita Laurentiu Culita

Oferta cercului de electronica

Cercul de electronica are ca obiective principale petrecerea  utila si placuta a timpului liber al elevilor si continuarea , cu mijloace proprii, specifice, a activitatilor educative ale scolii.

         In cadrul cercului de electronică , elevii vor dezvolta competenţe din domeniul electric şi electronic ,obtinute prin procesul educational , prin activitati complementare;

          Activitatea cercului de electronică îşi propune să ofere elevilor de toate vârstele un bagaj de cunoştinţe minim care să permită lărgirea orizontului cultural, tehnic în domeniul electronicii în general ( lucru ce nu poate fi cuprins în programele şcolare existente, şi nu poate fi realizat în şcoli), să dea posibilitatea aprofundării unor domenii de interes şi să-şi pună în valoare cunoştinţele şi deprinderile în acest domeniu.

                                                                              Prof.Georgescu Constantin

Cercul de karting se adresează tuturor copiilor care doresc o alternativă de petrerere a timpului liber. Copiii cu vârsta intre 8 si 18 ani  pot beneficia de educaţie non - formală  indiferent de condiţiile sociale si materiale de sex, de rasă, de naţionalitate.

                   In cadrul cercului de karting, elevii vor dezvolta competenţe legate de

-         reguli de circulaţie;

-         reguli de mecanică;

-         deprinderi de a conduce un kart;

-         noţiuni generale de reparare;

-         alcătuirea amestecului de benzină şi ulei a motoarelor în 2 timpi.

                                      Prof. Călin Nicolae

Informatica

Cercul Matematică aplicată în tehnica de calcul din cadrul Palatului Copiilor Călăraşi este dotat cu 13 posturi de lucru.

        Predarea-învăţarea disciplinei Matematică aplicată în tehnica de calcul va fi orientată pe rezolvarea unor probleme cu conţinut matematic, şi nu numai, utilizându-se preponderent metoda învăţării şi a formării deprinderilor prin rezolvarea unei game cât mai variate de aplicaţii practice şi punându-se accent pe realizarea cu exactitate şi la timp a cerinţelor problemelor. Participând la activităţile cercului, copilul îşi va dezvolta deprinderea de a lucra individual şi în grup, va fi educat pentru realizarea de produse utilizabile, îşi va dezvolta gândirea algoritmică, spiritul inventiv şi creator, abilităţi de analiză a problemelor, găsirea de soluţii optime în rezolvarea problemelor.

Prof. Groapă Constantin

Mai multe articole...