Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Contact

Cercul vine în întâmpinarea  nevoii de schimbare a concepţiei despre construcţii, ca utilitate, valoare de întrebuinţare şi design ce se prefigurează odată cu schimbările societăţii.

                   Astfel copiii iau contact cu noţiuni de bază din domeniul construcţiilor, metode şi tehnici de lucru, materiale folosite, tehnici de lipire şi îmbinare a acestora  reuşind cu timpul să realizeze singuri o machetă.

                   In cadrul cercului, pe lângă abilităţile practice pe care elevii le dobândesc, îşi dezvoltă spiritul civic, imaginaţia şi inventivitatea creativă formându-şi o personalitate mai puternică.

                  

                                                Prof. Nita Laurentiu Culita

Informatica

Cercul Matematică aplicată în tehnica de calcul din cadrul Palatului Copiilor Călăraşi este dotat cu 13 posturi de lucru.

        Predarea-învăţarea disciplinei Matematică aplicată în tehnica de calcul va fi orientată pe rezolvarea unor probleme cu conţinut matematic, şi nu numai, utilizându-se preponderent metoda învăţării şi a formării deprinderilor prin rezolvarea unei game cât mai variate de aplicaţii practice şi punându-se accent pe realizarea cu exactitate şi la timp a cerinţelor problemelor. Participând la activităţile cercului, copilul îşi va dezvolta deprinderea de a lucra individual şi în grup, va fi educat pentru realizarea de produse utilizabile, îşi va dezvolta gândirea algoritmică, spiritul inventiv şi creator, abilităţi de analiză a problemelor, găsirea de soluţii optime în rezolvarea problemelor.

Prof. Groapă Constantin

Cercul de karting se adresează tuturor copiilor care doresc o alternativă de petrerere a timpului liber. Copiii cu vârsta intre 8 si 18 ani  pot beneficia de educaţie non - formală  indiferent de condiţiile sociale si materiale de sex, de rasă, de naţionalitate.

                   In cadrul cercului de karting, elevii vor dezvolta competenţe legate de

-         reguli de circulaţie;

-         reguli de mecanică;

-         deprinderi de a conduce un kart;

-         noţiuni generale de reparare;

-         alcătuirea amestecului de benzină şi ulei a motoarelor în 2 timpi.

                                      Prof. Călin Nicolae

Aeromodele

MODELISMUL este unul dintre cele mai frumoase sporturi tehnico-aplicative, făcând parte din sporturile aviatice foarte îndrăgite practicate atât pe plan intern cât şi internaţional. Acest sport răspunde preferinţelor, intereselor şi înclinaţiilor copiilor. Metodele de lucru sunt adaptate şi structurate în funcţie de vârsta şi nivelul de  pregătire ale elevilor. Grupele sunt structurate pe trei  niveluri de pregătire astfel: grupe de începători, avansaţi şi performanţă. În cadrul orelor de curs elevii dobândesc atât cunoştinţe teoretice  cât şi practice despre Aeromodele, Rachetomodele şi Navomodele.

În cadrul cercului  se pot realiza următoarele construcţii:  planoare, motoplanoare, propulsoare,  aeromodele captive, aeromodele de acrobaţie, aeromodele cu radiocomandă, machete de aeronave, rachetomodelele , machete de rachete şi nave cosmice, veliere, navomodele radiocomandate şi machete.

Curricumul pentru activitatea din cadrul grupelor de Ecoturism cu referire la sportul aplicativ, orientare turistică şi turism sportiv prin conţinutul adoptat, îşi propune să instruiască elevii într-o ramură sportivă care nu este inclusă în programa şcolară ,prin introducerea de jocuri de mişcare, activităţi de drumţie, tir, alpinism şi orientare turistică în special.Pacticarea  ecoturismului are un caracter aplicativ care necesită o bună pregătire fizică cât şi temeinice cunoştinţe ale elevilor dobândite la alte discipline şcolare.

Mai multe articole...