Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Aeromodele

Aeromodele

MODELISMUL este unul dintre cele mai frumoase sporturi tehnico-aplicative, făcând parte din sporturile aviatice foarte îndrăgite practicate atât pe plan intern cât şi internaţional. Acest sport răspunde preferinţelor, intereselor şi înclinaţiilor copiilor. Metodele de lucru sunt adaptate şi structurate în funcţie de vârsta şi nivelul de  pregătire ale elevilor. Grupele sunt structurate pe trei  niveluri de pregătire astfel: grupe de începători, avansaţi şi performanţă. În cadrul orelor de curs elevii dobândesc atât cunoştinţe teoretice  cât şi practice despre Aeromodele, Rachetomodele şi Navomodele.

În cadrul cercului  se pot realiza următoarele construcţii:  planoare, motoplanoare, propulsoare,  aeromodele captive, aeromodele de acrobaţie, aeromodele cu radiocomandă, machete de aeronave, rachetomodelele , machete de rachete şi nave cosmice, veliere, navomodele radiocomandate şi machete.

Curricumul pentru activitatea din cadrul grupelor de Ecoturism cu referire la sportul aplicativ, orientare turistică şi turism sportiv prin conţinutul adoptat, îşi propune să instruiască elevii într-o ramură sportivă care nu este inclusă în programa şcolară ,prin introducerea de jocuri de mişcare, activităţi de drumţie, tir, alpinism şi orientare turistică în special.Pacticarea  ecoturismului are un caracter aplicativ care necesită o bună pregătire fizică cât şi temeinice cunoştinţe ale elevilor dobândite la alte discipline şcolare.